Startsidan Startsidan

Välkommen!

Samordningsförbundet i Sundsvall arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De samverkande parterna är Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundets prioriterade målgrupp är unga vuxna (18-35 år) som kräver samordnade insatser på grund av psykisk ohälsa och/eller komplexa behov. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete.

Om du behöver stöd när det gäller individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och dessa inte tillhör den prioriterade målgruppen är du ändå välkommen att höra av dig till Samordningsförbundet.

Det finns alltid hjälp att få!

Aktuellt

Ansökan om medel

Projektmedel kan sökas av förbundets samverkande parter till satsningar på samordnade rehabiliteringsinsatser där syftet är att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete.

Ansökanöppnas i nytt fönster (word, 53.5 kB)

Projektbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 38.3 kB)

Sundsvalls kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Västernorrland Samverkande parters logotyper